Посилання на навчальне відео до уроків правознавства

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

Особа, суспільство, держава Рейтинг: Швеція – правова держава №1 0:56

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

Як Петрик П’яточкін слоників рахував (1984) 9:58
Правопорушення та юридична відповідальність Відеопрезентація Правопорушення та юридична відповідальність 2:44
Не причиняйте вреда человеку … 1:05

Ти – людина, значить маєш права

Що таке права і свободи людини Розуміємо права людини. Природа та генезіс прав людини 9:15
  (більше…)

Конкурс «Кращий правознавець»

Мета: сприяти формуванню правової культури учнів, розвивати почуття людської гідності, усвідомлення свого місця у суспільстві, закріпити набуті знання про права людини й можливість їх реалізації; виховувати повагу до прав людини.

Знайомство учасників.

І тур. Розминка.
Ведучий задає питання, бажаючий відповідає. Кожна правильна відповідь – 2 бали.

(більше…)

Правова вікторина для учнів 1-11 класів

Правова вікторина “Запитання від Феміди”для учнів 1-4 класів.

 1.Хто у казці «Колобок» скоїв найбільший злочин? Який? (Лисичка, вбивство)

2.Мачуха з ранку до вечора примушує Попелюшку працювати. Бідній дівчинці заборонено брати участь в іграх та забавках сестер.  Яке право порушено стосовно Попелюшки.

3.За часи письменника Марка Твена в Америці дружба дітей із різних соціальних пластів не схвалювалась і навіть вважалась іноді порушенням суспільної моралі. Чи має право Том Сойєр товаришувати з таким хлопчиком, як Гекльберрі Фін?

4.Мауглі майже з народження жив у тваринному середовищі. Чи можна вважати, що він має рівні права зі звичайною дитиною

(більше…)

Здійснення особистісно-орієнтованого навчання на уроках

«Усі властивості темпераменту являють собою

 одночасно і здібності,  хоча, звичайно,

не  кожна здібність є властивістю темпераменту»

 Традиційний підхід до учня як до суб’єкта навчання та виховання не вирішує проблем сьогодення. Тому стратегія розвитку школи в Україні на найближчі роки та перспективу передбачає ґрунтовне реформування школи в напрямку впровадження в освітню практику особистісно розвивального підходу.  Під час аналізу особливостей пізнавального розвитку дітей шкільного віку встановлено індивідуальні відмінності сприймання, уваги, мислення, пам’яті, уяви, розвитку емоційно-вольової сфери. З огляду на ці відмінності, учні у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності потребують певних норм навчального навантаження, впровадження індивідуалізованих форм навчальної діяльності. Реалізація цих вимог можлива лише за умови диференційованого підходу до організації навчально-виховного процесу, який передбачає глибоке вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх класифікацію за типологічними групами й організацію роботи цих груп на виконання спеціальних навчальних завдань. Це сприяє їхньому особистісному розвиткові, активності взагалі і навчально-пізнавальної, зокрема, які забезпечують адаптацію тимчасових параметрів навчання до того рівня розумового розвитку, якого вже досягнув той чи інший школяр.

(більше…)

Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з більшим задоволенням подивиться телевізор, аніж прочитає книгу.

(більше…)